Konstruiranje

Konstruiranje

Nudimo tudi konstruiranje izdelkov in pol izdelkov ter z njim povezano tehnično svetovanje. Z dolgoletnimi izkušnjami in visoko usposobljenim kadrom izdelujemo tudi kompleksne 3D načrte. Za konstruiranje uporabljamo program Creo.