O nas

O podjetju Creina d.d.

CREINA d.d. Kranj je delniška družba, ki se ukvarja s proizvodnjo kmetijskih in industrijskih strojev in naprav, proizvodnjo kaminskih peči, proizvodnjo strojev namenjenih komunalni dejavnosti, storitveno dejavnostjo in trgovino.

Creina d.d. je eno od vodilnih podjetij z dolgoletno tradicijo na področju lastne proizvodnje in trgovine s kmetijsko mehanizacijo in kaminskimi pečmi. Zametki Creine in začetki proizvodnje kmetijske mehanizacije v Kranju segajo v leto 1954, ko so v tedanjem Agroservisu na Laborah izdelali prve vozove in ročne mline. Avtoservis je deloval v okviru Mestnega avtoprevozništva Kranj, ki se je leta 1968 preoblikovalo v Turistično prometno podjetje Creina Kranj. Na začetku leta 1975 se je tedanje prometno turistično in proizvodno podjetje Creina združilo s podjetjem Transturist in nastala je delovna organizacija Alpetour Škofja Loka. Creina je v okviru SODZ Alpetour poslovala do 12.2.1990.

Pravi razcvet proizvodnje kmetijske mehanizacije je Creina doživela po letu 1967, ko se je v prostorih servisa Cerklje izdelalo prve cisterne za gnojevko, katerih proizvodnja se je vsako leto povečevala za skoraj 100%. Kmalu se je pokazalo, da so proizvodni prostori v Cerkljah premajhni. Zgradila se je montažna proizvodna hala na Laborah in leta 1970 se je proizvodnja iz Cerkelj preselila v Kranj na Labore, od tam pa leta 1979 v novozgrajene proizvodne hale na Primskovo.

Do leta 1990 je Creina postala eden najpomembnejših proizvajalcev kmetijske mehanizacije v JV Evropi. Proizvodni program je obsegal: cisterne za gnojevko in druge cisterne, mešalce gnojevke, trosilce mineralnih gnojil, stroje za odvzem silaže. Po razpadu Jugoslavije je podjetje izgubilo večino trga, svojo dejavnost je usmerilo predvsem v iskanje novih dejavnosti in novih tržišč. Največ je delalo na storitvah kovinske predelave. V letu 1993 je bila v pritličju upravne stavbe zgrajena trgovina in podpisana franšizna pogodba s Kovinotehno. S tem so se razširile možnosti pridobivanja dohodka.

Z namenom pridobitve novega proizvodnega programa – proizvodnje kamninskih peči in novih izvoznih trgov, je Creina d.d v letu 1998 in 1999 odkupila večinski delež v družbi Lokaterm d.o.o. Škofja Loka. Z 31.12.1999 je bila izvedena pripojitev Lokaterm d.o.o. k Creini d.d. S tem se je proizvodnja kaminskih peči preselila v Kranj.

Uspešno sta se razvijala oba programa, tako program proizvodnje kmetijske mehanizacije, kot program peči, v letu 2017 pa se je Creina d.d. ob iskanju možnosti za širitev na sorodna področja, odločila za aktivnejši vstop na področje proizvodnje strojev namenjenih komunalni dejavnosti na domačem trgu in trgih v tujini. Creina je s tem namenom ob obstoječih kadrovskih kapacitetah dodatno zaposlila ustrezen strokovni kader z znanji s tega področja. V tem letu je bila uspešno izvedena integracija PE Komunalne opreme v poslovanje družbe Creina d.d..

Poslovne enote

Danes poslovanje družbe Creina d.d. temelji na štirih poslovnih enotah, kjer imajo vsaka svoj portfelj kupcev, koristijo pa skupne tehnološke kapacitete in delovne prostore.

  • PE Kmetijska mehanizacija
  • PE Peči
  • PE Komunalna oprema
  • PE Posebni izdelki in storitve

Profesionalni izdelki in storitve

  • Kmetijska mehanizacija
  • Komunalni program
  • Posebni izdelki in storitve
Servis in obnova komunalnih nadgradenj, dobava nadomestnih delov

Vizija

Poslovno rast in uspešnost gradimo na uveljavljenih in na evropskih trgih priznanih blagovnih znamkah Creina in Lokaterm. Razvijamo in proizvajamo nove tehnološke rešitve na vseh programih, skrbimo za konkurenčnost in poslovno uspešnost gradimo na motiviranih in podjetju pripadnih zaposlenih. Smo vodilni ponudnik naprednih sistemskih rešitev na domačem trgu in nenehno krepimo svojo vlogo na trgih širom Evrope. Gradimo poslovno okolje, kjer imajo znanje, kompetence, delavnost, spoštovanje in medsebojno sodelovanje visok pomen za doseganj poslovnih ciljev.

Poslanstvo

Z nenehnimi izboljšavami obstoječih programov, razvojem novih programov in inovacijami, nudimo našim kupcem kakovostne, preizkušene, varne, konkurenčne in zanesljive izdelke ter sistemske rešitve. Prilagajamo se novim standardom in smo zanesljiv ter zaupanja vreden poslovni partner. Zavedamo se pomena znanja in kompetenc. Imamo spoštljiv in odgovoren odnos do lastnikov, zaposlenih, poslovnih partnerjev, okolja in smo umerjeni v prihodnost. S svojimi programi in izdelki ustvarjamo prijetne bivalne pogoje, skrbimo za čisto in urejeno okolje in pridelavo hrane.

Okoljska odgovornost

Okoljsko odgovornost družba izkazuje s preprečevanjem onesnaževanja in izpolnjevanjem okoljskih standardov in predpisov. Skrbimo, da so vsi izpusti v okolje v mejah strogih mejnih kriterijev in pri novih naložbah vedno presojamo tudi njihov vpliv na okolje.

Družbena odgovornost

Osnovni cilji družbe zapisani v statutu Creine d.d. posredno opredeljujejo tudi družbeno in okoljsko odgovornost družbe, ki se odraža tako v odnosu do dobaviteljev, kupcev, delavcev, lastnikov, kot v odnosu do širše družbe in okolja.

Družbeno odgovornost, skrb za blaginjo zaposlenih, širšega okolja in prihodnjih rodov, podjetje izkazuje z delom in razvojem, ki v največji možni meri skrbi za zadovoljstvo kupcev, poravnavo obveznosti do dobaviteljev, odnosom do zaposlenih, ki vključuje njihov materialni položaj, zadovoljstvo na delovnem mestu, njihov osebni in strokovni razvoj ter varnost in zdravje pri delu. Družbeno odgovorno se podjetje obnaša tudi do države in državnih organov s spoštovanjem predpisov. Podjetje je član GZS in aktivno sodeluje v Združenju kovinske industrije.